SPC MULTI COTES CONTROLE BALLS ECRAN CONTROLE 2 ECRAN CONTROLE

SEGEPO Group dysponuje najbardziej nowoczesnymi środkami mierniczymi:

 • Urządzenia do pomiaru trójwymiarowego3D
 • SPC wieloczynnikowe 
 • Stanowisko pomiarowe
 • Gładkościomierz
 • Urządzenie pomiarowe video
 • Profilometr CV3100H4
 • Urządzenia do pomiaru twardości
 • Projektor profilowy z komputerem
 • Geartec do kontroli kół zębatych
 • Urządzenia pomiarowe do cząsteczek resztkowych
 • Pracownia pomiarów czystości
 • Przyrząd CIRCOGRAPH
 • Profilometr
 • Zautomatyzowany system wizyjny
 • Pneumatyczny przyrząd pomiarowy, średnice wewn. i zewn.

PROJECTEUR PROFIL CONTROLE VISUEL