Nasze Wartości

1. Zorientowanie na Klienta

Zapewniać naszym Klientom zadowolenie z jakości naszych wyrobów,i usług oraz kontaktów z nami.

Rozumieć oczekiwania Klientów, proponować rozwiązania, odpowiadać i działać szybko.

2. Wytrwałość

Nie poddawać się, działać z entuzjazmem, reagować szybko, podejmować wyzwania.

Działać odważnie w skali międzynarodowej.

3. Osiąganie dobrych wyników

Pracować razem, wykazując się dyscypliną i profesjonalizmem w celu osiągnięcia doskonałości.

Mierzyć, wciąż ulepszać, znajdować i minimalizować nieprawidłowości.

4. Innowacja

Odkrywać oraz testować nowe pomysły lub narzędzia, uczyć się na własnych błędach.

Nie ustawać w poszukiwaniu lepszych metod i lepszej organizacji.

 

5. Szacunek

Podejmować dialog, ufać, dotrzymywać zobowiązań i mówić prawdę.

Polepszać jakość życia w pracy oraz bezpieczeństwo.

 

6. Współpraca

Stosować zasadę pozytywnego i konstruktywnego podejścia pomimo trudności.

Poświęcić czas na słuchanie i komunikację, żeby sprzyjać współpracy zespołów.

 

 

… dla przyjemności uczestniczenia we wspólnym budowaniu.

 

SEGEPO Logo SEGEPOGroup 2

 

POLITYKA JAKOŚCI i OCHRONY ŚRODOWISKA - SEGEPO-REFA