OBRÓT HANDLOWY POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ

CA GROUP REPARTITION 

 

40% przychodu z eksportu