OBRÓT HANDLOWY POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ

2018 TURN OVER BREAKDOWN SEGEPO 

 

40% przychodu z eksportu