OBRÓT HANDLOWY POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ

 

 

40% przychodu z eksportu