OBRÓT HANDLOWY POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ

TURN OVER BREAKDOWN 

 

35% przychodu z eksportu